Sửa máy giặt không vắt

Sửa máy lạnh không vắt
Sửa máy lạnh không vắt

Sửa máy lạnh không vắt

Nguyên nhân Máy giặt không vắt

Máy giặt không xả nước nếu không có nước chảy vào

Cửa máy giặt chưa được đóng kín

Một khả năng khác khiến máy giặt không vắt là do bơm máy giặt bị hỏng

Dây đai bị gãy hoặc lỏng là một trong những nguyên nhân khiến cho máy giặt vắt hoặc xả

Lưới lọc cửa xả quá bẩn cũng là một nguyên nhân làm máy giặt không xả