Sửa máy giặt bị kêu to

Sửa máy giặt bị kêu to

Nguyên nhân Máy giặt bị kêu to

Bị kênh chân máy

Máy giặt không đủ nước

Máy giặt khô dầu

Phần cơ bị hư

Máy giặt quá tải

Vật lạ va chạm với thành máy giặt

Quần áo bị rối